Trang chủ  >> Dịch vụ du lịch

Dịch vụ du lịch

 Điểm đến Lễ hội Mã dịch vụKm tối đaThời gianXe 16 chỗ Km phát sinhNgoài giờLưu đêm  Điểm thưởng
  Xe Lễ Hội Chùa Hương LH101 150 Km 5h00-20h00 2,300,000 đ 2,800,000 đ 3,200,000 đ 4,200,000 đ 5% Giá
  Xe Chùa Mía - Đền Và - Chùa Tây Phương - Chùa Thầy LH102 120 Km 5h00-20h00 1,900,000 đ 2,500,000 đ 3,100,000 đ 3,800,000 đ 5% Giá
  Xe 5 chỗ - LACETTI, VIOS 2008 1,100,000đ 650,000đ 1,300,000đ 6,500đ 60,000đ 400,000đ 5% giá chưa thuế
  Xe 5 chỗ - KIA MORNING, HYUNDAI GET 2008 850,000đ 500,000đ 1,000,000đ 5,000đ 50,000đ 400,000đ 5% giá chưa thuế
  Xe 7 chỗ - CARENS, INNOVA, EVEREST 2008 1,100,000đ 650,000đ 1,300,000đ 6,000đ 60,000đ 400,000đ 5% giá chưa thuế
  Xe Đền Sóc -Chùa Non Nước – Thành Cổ Loa – Hà Nội LH103 120 Km 5h00-20h00 1,900,000 đ 2,500,000 đ 3,100,000 đ 3,800,000 đ 5% Giá
  Xe Đền Đô – Chùa Bút Tháp – Chùa Dâu LH104 120 Km 5h00-20h00 1,900,000 đ 2,500,000 đ 3,100,000 đ 3,800,000 đ 5% Giá
  Xe 7 chỗ - SANTAFE, FORTUNER 2008 1,300,000đ 800,000đ 1,500,000đ 8,000đ 70,000đ 400,000đ 5% giá chưa thuế
  Xe 16 chỗ - TOYOTA, FORD, MERCEDES 2008 1,400,000đ 800,000đ 1,500,000đ 8,000đ 70,000đ 400,000đ 5% giá chưa thuế
  Xe Đền Bà Chúa Kho LH105 120 Km 5h00-20h00 1,700,000 đ 2,200,000 đ 2,800,000 đ 3,400,000 đ 5% Giá
  Xe Côn Sơn – Kiếp Bạc LH106 230 Km 5h00-20h00 2,400,000 đ 3,100,000 đ 3,800,000 đ 4,700,000 đ 5% Giá
  Xe 29 chỗ - HYUNDAI COUNTY 2008 1,800,000đ 1,400,000đ 2,000,000đ 11,000đ 80,000đ 400,000đ 5% giá chưa thuế
  Xe 35 chỗ - HYUNDAI TOWN, THACO 2004-2007 2,100,000đ 1,700,000đ 2,500,000đ 14,000đ 100,000đ 500,000đ 5% giá chưa thuế
  Xe Tam Đảo - Thiền Viện Trúc Lâm Tây Thiên LH107 230 Km 5h00-20h00 2,500,000 đ 3,300,000 đ 5% Giá
  Xe Hà Nội - Đền Thác Bờ LH108 260 Km 5h00-20h00 2,500,000 đ 3,300,000 đ 4,100,000 đ 5,000,000 đ 5% Giá
  Xe 45 chỗ - HYUNDAI SPACE, HI-CLASS 2004 2,500,000đ 2,000,000đ 3,000,000đ 18,000đ 120,000đ 500,000đ 5% giá chưa thuế
  Xe Hà Nội - Chùa Bái Đính – Bích Động LH109 250 Km 5h00-20h00 2,500,000 đ 3,300,000 đ 4,100,000 đ 5,000,000 đ 5% Giá
  Xe 45 chỗ - HYUNDAI UNIVERSE 2007 3,000,000đ 2,500,000đ 3,600,000đ 24,000đ 150,000đ 500,000đ 5% giá chưa thuế
Dòng thứ 1 -> 18 trên tổng số 27 dòng
Trang hiện tại 1
Số dòng / trang :