Trang chủ  >> Dịch vụ du lịch  >>  Cho thuê Xe lễ hội

Cho thuê Xe lễ hội

 Điểm đến Lễ hội Mã dịch vụKm tối đaThời gianXe 16 chỗ Xe 29 chỗ Xe 35 chỗ Xe 45 chỗ  Điểm thưởng
  Xe Lễ Hội Chùa Hương LH101 150 Km 5h00-20h00 2,300,000 đ 2,800,000 đ 3,200,000 đ 4,200,000 đ 5% Giá
  Xe Chùa Mía - Đền Và - Chùa Tây Phương - Chùa Thầy LH102 120 Km 5h00-20h00 1,900,000 đ 2,500,000 đ 3,100,000 đ 3,800,000 đ 5% Giá
  Xe Đền Sóc -Chùa Non Nước – Thành Cổ Loa – Hà Nội LH103 120 Km 5h00-20h00 1,900,000 đ 2,500,000 đ 3,100,000 đ 3,800,000 đ 5% Giá
  Xe Đền Đô – Chùa Bút Tháp – Chùa Dâu LH104 120 Km 5h00-20h00 1,900,000 đ 2,500,000 đ 3,100,000 đ 3,800,000 đ 5% Giá
  Xe Đền Bà Chúa Kho LH105 120 Km 5h00-20h00 1,700,000 đ 2,200,000 đ 2,800,000 đ 3,400,000 đ 5% Giá
  Xe Côn Sơn – Kiếp Bạc LH106 230 Km 5h00-20h00 2,400,000 đ 3,100,000 đ 3,800,000 đ 4,700,000 đ 5% Giá
  Xe Tam Đảo - Thiền Viện Trúc Lâm Tây Thiên LH107 230 Km 5h00-20h00 2,500,000 đ 3,300,000 đ 5% Giá
  Xe Hà Nội - Đền Thác Bờ LH108 260 Km 5h00-20h00 2,500,000 đ 3,300,000 đ 4,100,000 đ 5,000,000 đ 5% Giá
  Xe Hà Nội - Chùa Bái Đính – Bích Động LH109 250 Km 5h00-20h00 2,500,000 đ 3,300,000 đ 4,100,000 đ 5,000,000 đ 5% Giá
  Xe Hà Nội - Phủ Giầy - Chùa Cổ Lễ - Tháp Phổ Minh LH110 260 Km 5h00-20h00 2,600,000 đ 3,300,000 đ 4,200,000 đ 5,200,000 đ 5% Giá
  Xe Hà Nội - Chùa Keo LH111 250 Km 5h00-20h00 2,800,000 đ 3,600,000 đ 4,400,000 đ 5,500,000 đ 5% Giá
  Xe Hà Nội - Chùa Yên Tử LH112 280 Km 5h00-20h00 3,100,000 đ 4,000,000 đ 4,850,000 đ 6,100,000 đ 5% Giá
  Xe Hà Nội - Yên Tử - Côn Sơn - Kiếp Bạc LH113 320 Km 5h00-20h00 3,500,000 đ 4,400,000 đ 5,350,000 đ 6,600,000 đ 5% Giá
  Xe Hà Nội - Đền Cửa Ông - Cô Bé Cửa Suốt - Chùa Cá LH114 420 Km 5h00-20h00 4,200,000 đ 5,400,000 đ 6,550,000 đ 8,200,000 đ 5% Giá
  Xe Hà Nội - Đền Hùng – Mẫu Âu Cơ LH115 250 Km 5h00-20h00 2,600,000 đ 3,400,000 đ 4,200,000 đ 5,200,000 đ 5% Giá
  Xe Hà Nội - Lạng Sơn – đền Mẫu LH116 400 Km 5h00-20h00 3,750,000 đ 4,800,000 đ 5,900,000 đ 7,200,000 đ 5% Giá
  Xe Hà Nội - Đền Ông Hoàng Mười – Đền Bà Triệu /2N LH117 700 Km 5h00-20h00 6,650,000 đ 8,400,000 đ 10,100,000 đ 12,600,000 đ 5% Giá
  Xe Hà Nội - Đền Ông Hoàng Bảy – Bảo Hà + các đền/3 LH118 700 Km 5h00-20h00 6,650,000 đ 8,400,000 đ 5% Giá
Dòng thứ 1 -> 18 trên tổng số 18 dòng
Trang hiện tại 1
Số dòng / trang :